Iskolánkról

NaptárSzivem Galéria a
Tandem Gimnáziumban


Nyelvvizsga jelentkezés

Tanáraink

Balla-Kiss Katalin

oktatási igazgató, angol

Pomázon élek két gyermekemmel (7,10) és a férjemmel. Tanítottam budapesti és szentendrei iskolákban, óvodákban is az elmúlt 15 évben, illetve 9 évig párhuzamosan az IBM-nél is dolgoztam. Lévén, hogy több, mint két évig éltem Angliában, így a Brit angolt beszélem és tanítom, de természetesen az óráinkon amerikai videókat, filmeket is mutatok a tanítványaimnak. Azt gondolom, hogy a nyelvtanulás nehézsége az, hogy nem anyanyelvként tanuljuk a második nyelvet, így sokszor „csak” egy tantárgyként tekintenek rá a diákok.

Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy mindenkinek alkalma nyíljon az órákon arra, hogy beszéljen, vitatkozzon, kérdezzen és válaszoljon angol nyelven. Szituációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal, és különböző videókkal dolgozzuk fel az adott témakört, természetesen a nyelvtani szabályokat is érintve, hogy az érettségi vizsgán minél magabiztosabb legyen a diák. Hiszek abban, hogy diszlexia, vagy diszgráfia nem akadály a nyelvtanításban, illetve folyamatosan keresem azokat a szakmai kiadványokat, amelyek segíthetnek a módszertanom fejlesztésében.

Elérhetőség: l.com

Balogh Csaba Attila

történelem, társadalomismeret, etika

Családban élek, feleségemmel és 1998-ban született fiammal. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem történelem - népművelés szakon. Utána az ELTE történelem szakán kaptam diplomát. Az életem 20 éve a színházról szólt. 20 évig voltam hivatásos néptáncos a Duna Művészegyüttesben, mint táncos szólista. Számos színházi produkcióban, rock operában és koncerten vettem részt. Az együttes folklór és táncszínházi műsorainak is meghatározó személyisége voltam. Szerencsésnek érzem magam, hogy bejárhattam a világot, és olyan helyekre is eljutottam, amelyekre még álmomban sem mertem gondolni. Mint a történelem, a kultúra és a művészetek iránt érdeklődő ember, óriási élmény volt találkozni az egyiptomi és mexikói piramisokkal, gyönyörű katedrálisokkal, várakkal, vagy akár sétálni a kínai Nagy Falon, és óceánok, tengerek partján gyönyörködni a messzeségben. Olyan helyek hagytak bennem lenyomatot, melyek meghatározzák az emberiség felfogását a mai ismert világról. 2008-ban a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntettek ki. A táncos pályafutásom alatt vezetettem együttest, tanítottam táncot, mozgáskultúrát, és óraadóként középiskolában történelmet. Utána pedig hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekek általános iskolájában voltam osztályfőnök, valamint történelem, erkölcstan és nép- és honismeret tanár. Teljes feltöltődést a családi és baráti kalandok jelentenek, nap, víz és rockzene rajongó vagyok. A sport mindig fontos volt az életemben, most sokat kerékpározom, úszom. Szeretem az élet örömeit, kíváncsi vagyok a körülöttem lévő emberekre, szeretek csapatban dolgozni.

„Az életet csak hátratekintve lehet megérteni, de élni előrenézve kell.”

Elérhetőség:

Beró Kata

pedagógiai asszisztens

Beró Katalin vagyok pedagógus asszisztensként kezdem a 2018/19. tanévet a Tandem Gimnáziumban.

Ez lesz az első "fellépésem" ilyen szerepkörben. Az új munkámat kihívásnak és egyben küldetésnek is tekintem.Szeretném, ha a segítőkészségemet, kedvességemet, humoromat és kreativitásomat nem csak az óraközi szünetekben vagy a szabadidős programoknál  tapasztalnák meg a diákok és a kollégák, hanem a lehetőségekhez mérten a tanórákon is.

Elérhetőség:

Erdős Gábor

biológia

Feltöltés alatt...

Fésűs Mónika

magyar nyelv és irodalom és német

Magyar-német szakos tanárként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Már tanulmányaim megkezdése óta igyekeztem minél több tapasztalatra szert tenni szakmai téren: magántanárként és nyelviskolai oktatóként mind fiatalabb mind idősebb korú felnőttek, illetve gyerekek tanításában is kipróbálhattam magam. Ezeket az élményeimet, az engem ért sikereket és kudarcokat áttekintve, rájöttem, hogy a tanári szakma az, ami nekem örömet okoz, amiben úgy érzem, kiteljesedhetek. Kitartó, lelkiismeretes, segítőkész embernek tartom magam, aki igyekszik szigorúan, de igazságosan és következetesen előhívni a diákokból erősségeiket, hogy arra építkezve háttérbe szorulhassanak a gyengeségeik. A szabadidőmet a családommal töltöm, nagy sétákat teszünk a kutyusainkkal, színházba, kiállításra megyünk, vagy egy jó filmet megnézve pihenünk.

Elérhetőség:

Ihász Csilla

gondolkodni tanító matematika-fizika szakos középiskolai tanár

„A gyermek nem arra született, hogy matematikus legyen, de arra igen, hogy találkozzék a matematikával. Tehát nemcsak arra késztet bennünket a matematika, hogy megtanuljunk gondolkozni: magát a matematikát akarjuk felfedezni, mégpedig mint olyan valamit, ami emberi mivoltunkhoz tartozik.” (Martin Wagenschein – XX. századi német fizikus és oktató)

Miért tanuljuk a matematikát? A tanulók a 12. év végén számot adnak matematikai „érettség”-ből, erre készülünk közösen. Ezen túlmenően a matematika a leglogikusabb tantárgy, ezért alkalmas arra, hogy a tanulók megtanuljanak logikusan gondolkodni, koncentrálni, az összefüggéseket meglátni, új következtetéseket levonni, a tanult összefüggéseket alkalmazni – és ezekre a képességekre az érettségi után, az életük minden területén szükségük lesz.

A fizika órákon azt ismerjük meg, milyen törvényszerűségek alapján működik a világunk. Később – pl. a kvantumfizika – lehetőséget ad arra, hogy a látható világunkat kinyissuk és felfedezzük a csodákat!

Osztályfőnöki órákon megtanuljuk, hogyan legyünk boldogok! A megszerzett tudás mellett legalább annyira fontos, hogy érezd jól magad a bőrödben és a közösségben, örülj, nevess, tűzz ki célokat és dolgozz értük, vagyis boldogan ÉLJ!

Elérhetőség:

Neubauer József

informatika

 

Elérhetőség :

Pölöskei Janka

angol és spanyol

Több, mint huszonöt év alatt tanítottam általános iskolában, gimiben és főiskolán, angolt is, spanyolt is. Itthon és Paraguayban is. Állami intézményben és magánban. Fehéreket és feketéket. Keresztényeket és muzulmánokat. Szorgalmasakat és lustákat. Vicceseket és unalmasakat.  A legfontosabbat, ami ehhez kell, nem mindig könnyű megtalálni: türelmet és elfogadást.Sok víz folyt le a Dunán és a Paraguay folyón, míg rájöttem, hogy enélkül nem megy. És még kell valami! Mosolyogni! Hinni benne, hogy türelemmel, elfogadással és egy mosollyal sokkal messzebb jutunk, mint bármi mással.

Elérhetőség:

Poroszlai Eszter

magyar nyelv és irodalom, rajz és művészettörténet

A művészet, a nyelvek, az irodalom és a jóga állandó útitársaim. Tanulni és tanítani számomra ugyanolyan fontos. Tanultam az ELTE-n, a Képzőművészeti Egyetem festő szakán, alkottam videódíszletet, szerkesztettem független videóújságot, festettem díszletet; tolmácsoltam, fordítottam; művészetet tanítottam, jelmezt, díszletet készítettem iskolában és azon kívül. Jógát gyakorolok és tanítok. Képzőművészként absztrakt geometrikus világot építek. Két gyermekem van, akik most élik kamaszkorukat. Velük és a kortársaikkal szeretek a legjobban együtt lenni, dolgozni, tanulni: megkérdőjelezni, kísérletezni, felfedezni, újrakeretezni. 

Eljutni önmagunkhoz.

  Elérhetőség: 

Rapkay Bence

angol és földrajz

Az iskolában főleg a földrajzórákon találkozhatnak velem a diákok, emellett a diákönkormányzat munkáját is segítem, illetve az angol nyelv tanításában is részt veszek. Nyitott vagyok új ismeretek megszerzésére: a praktikus, egzisztenciális tudást előbbre valónak tartom a pusztán spekulatív, lexikális jellegűnél. Ezért a földrajzi szintézis tudását is úgy akarom átadni diákjaimnak, hogy értsék: mindabból mi az, ami számukra következményekkel jár (vö. a fenntarthatóság, a környezetvédelem kérdéseit stb.); amely ismeret megszerzése egyúttal felelősséget is jelent. Nyitott vagyok az interdiszciplináris eszköztár használatára, geográfusként természetes, hogy óráimon bemutatok geológiai, biológiai, történelmi, politikai, gazdasági stb., megközelítéseket, ábrázolásokat is. Szenvedélyes túrázó, kerékpározó és jógázó vagyok: szívesen tartok táborokat is. Folyamatosan képzem magam, jelenleg a Lego robotozás és a 3D-nyomtatás a kedvenc terepem. 2017 júliusa óta egy csodálatos kislányunk van a feleségemmel.

Elérhetőség:

Bagó Viktória

iskolatitkár

Feltöltés alatt...

Elérhetőség:

Utry Dániel

ének-zene

Énektanárként abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy egyaránt foglalkozhatok az általános és a középiskolás korosztállyal, sőt egyéb munkáimon keresztül még kisebbekkel, és bár más formában, de nagyobbakkal is. A zene szeretete mellett, tehát a legfontosabb dolognak tartom a különböző korú tanulók minél jobb megismerését, mert úgy gondolom, hogy ez a kulcs ahhoz, hogy számukra is minél vonzóbbá tegyem a zene minden formáját aktív résztvevőként illetve befogadóként egyaránt.

Vasas József

testnevelés

Vasas József vagyok testnevelő tanár. 2015 év elején végeztem a Testnevelési Egyetemen testnevelő-gyógytestnevelő tanár mesterszakon. Előtte korábban versenyszerűen birkóztam 10 évet , tornáztam és úsztam is előtte korábban. Iskolánkban gyerekek aktívan részt vesznek az óráimon, élvezik is. Célom, hogy megszerettessem velük a sportot és hozzászoktassam őket a rendszeres mozgáshoz, hogy az iskolából kikerülve se hagyják abba ezt  a tevékenységet.  Jómagam még személyi edzéssel, gerinctornával és TRX edzésekkel foglalkozom, valamint ovisoknak is tartok tornát.

Elérhetőség:

Zurbó Péter

dráma, kémia, önismeret

""Lehet a gyermekeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell"- Thomas Gordon -

A drámapedagógiával közel 20 éve, 1997-ben ismerkedtem meg Zsámbékon a Tanítóképző Főiskolán. Azóta a mindennapos munkám része. A drámapedagógiában szerzett ismereteim alapjaiban változtatták meg a gondolkodásmódomat. Kémiai tanilmányaimat a Veszprémi Vegyipari Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem. A drámapedagógia tanfolyamokon később a tananyagfejlesztésben (Sulinova), az óvodában, általános iskolában, Déván általam is tartott képzéseken, valamint a gyermekotthonban, a gimnáziumban szerzett tapasztalataim, sikerélményeim és kudarcaim is hozzájárultak ahhoz, hogy eredményes emberi kapcsolatot ápolhassak tanítványaimmal. Meggyőződésem, hogy az oktatásban a tanár-diák kapcsolat minősége a döntő. Rá kellett jönnöm, hogy a gyerekekkel való kapcsolatok nélkül még a legkítűnőbb tanítási módszerek sem érnek semmit. A jó tanár személyes. A jó tanár nem elzártan él a tanítványaitól. Az igazán jó tanár élete egy nyitott könyv, ez a nyitottság pedig saját maga elfogadásán alapul. A jó tanár egy beszélgetésben legalább annyit ad át saját maga legbelsőbb történeteiből a diáknak, mint amennyit a diáktól mélységes bizalommal kapott. Csak ezzel érheti el, hogy a diák biztonságban érezhesse magát."

 

Elérhetőség :

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Tandem Gimnázium